Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για Μαθήματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων στο Δήμο Θηβαίων

Στα πλαίσια του έργου «Κέντρα δια βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» συστήνεται και θα λειτουργήσει στο Δήμο Θηβαίων «Κέντρο δια Βίου Μάθησης», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για τα ακόλουθα θεματικά πεδία :

 Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
 Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
 Νέες Τεχνολογίες
 Γλώσσα και Επικοινωνία
 Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 Πολιτισμός και Τέχνη
 Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Για τις ανάγκες της ενέργειας αυτής θα προσληφθούν δυο (2) άτομα, ένας (1) υπεύθυνος εκπαίδευσης, ανάπτυξης & διασφάλισης ποιότητας και ένας (1) υπεύθυνος οργάνωσης. Για τις θέσεις αυτές είχε προηγηθεί προκήρυξη από τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και αναμένονται τα αποτελέσματα, όπως επίσης και για τους εκπαιδευτές.

Τμήματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα δημιουργηθούν, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, στην πόλη της Θήβας και στις Τοπικές Κοινότητες.

Γι’ αυτό το λόγο καλούμε τους ενδιαφερόμενους ΕΝΗΛΙΚΕΣ ( άνω των 16 ετών) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιμόρφωσης να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής και να δηλώσουν την προτίμησή τους για τα προαναφερόμενα θεματικά πεδία, στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Θηβαίων (κα. Αναστασίου Βάσω, τηλ: 22623,50603) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Τα μαθήματα θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και με την ολοκλήρωση αυτών θα δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης, την οποία θα συνυπογράφουν ο Δήμος, Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας & δια Βίου Μάθησης.

Η αίτηση συμμετοχής καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω θεματικών πεδίων, έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr.

&nb…