Νέα – Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Στις αρμοδιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται και η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με η χωρίς πινακίδες που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.
Ήδη από τον Δήμο Θηβαίων και την Δημοτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα αυτά που προκαλούν τεράστια προβλήματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
Ενημερώνουμε ότι όποιος πολίτης κατέχει τέτοιο όχημα και επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο 2262 3 50662.
Σε διαφορετική περίπτωση η Δημοτική Αστυνομία θα εφαρμόσει αυτό που προβλέπουν οι Νόμοι και οι κανονισμοί.

Μην ξεχνάτε: Καθαρή πόλη, σημαίνει, όμορφη πόλη!
Είναι υποχρέωση όλων μας.

Κατεβάστε την σχετική αίτηση