Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΡΕΣΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος MEGAPLAST, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων συσκευασίας παγκοσμίως, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την στελέχωση της νέας Παραγωγικής Μονάδας με έδρα τη Θήβα:
Ηλεκτρολόγος
Περιγραφή Θέσης:
Αντιμετώπιση καθημερινών βλαβών ή αναγκών σχετικών με ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κυκλώματα και αυτοματισμούς του εργοστασίου.
Συμμετοχή στην καθημερινή συντήρηση του ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
Υποστηρίζει τη συντήρηση, τη βελτίωση του εξοπλισμού παραγωγής και την προσαρμογή του στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης (ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές) της κάθε γραμμής παραγωγής του εργοστασίου.
Συμμετοχή σε έργα ή κατασκευές ή αναβαθμίσεις μηχανημάτων με προτάσεις και ιδέες από την εμπειρία του, βάσει των αναγκών του εργοστασίου και της Παραγωγής.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όπως απαιτηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος ή τον Plant Manager.

Ειδικά Προσόντα / Δεξιότητες:
Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικότητα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμών, ή Τεχνικής Σχολής με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμών ή ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού
Εμπειρία εργασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον τουλάχιστον 1 έτους σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , PLC, INVERTER και επίλυσης βλαβών αυτοματισμού
Γνώση λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών και κυκλωμάτων
Επιθυμητή εμπειρία σε κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων
Επιθυμητές βασικές γνώσεις μηχανολογίας & πεπιεσμένου αέρα
Επιθυμητή εμπειρία σε τήρηση αποθήκης ανταλλακτικών
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα δίνοντας έμφαση στην ποιοτική εργασία
Συνεργασία και ομαδικότητα
Ευχάριστη προσωπικότητα, με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εργασία

Παροχές Εταιρίας :
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
Μηνιαίο Bonus επιβράβευσης
Ιδιωτική Ασφάλιση [Ιατροφαρμακευτική – Ζωής – Advance Check up]
Δωρεάν καθημερινές παροχές [ελαφρύ γεύμα, καφές κ.α.]
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση
Σύγχρονο, φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο
email: hr@megaplast.gr,
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00π.μ έως 17:00 μ.μ.,
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αγγελία – Ηλεκτρολόγος_Θήβα

Μηχανικός – Συντηρητής
Περιγραφή Θέσης:
Εκτελεί τις καθημερινές ενέργειες συντήρησης, για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, την ασφάλεια και τη βελτίωση των επιδόσεών του.
Αντιδρά σε περίπτωση βλάβης και επιλύει γρήγορα τα προβλήματα.
Συμμετέχει στις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης (ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές) της κάθε γραμμής παραγωγής του εργοστασίου, ακολουθώντας το σχέδιο πρόληψης και διορθωτικής συντήρησης.
Συμμετέχει σε έργα ή κατασκευές ή αναβαθμίσεις μηχανημάτων με προτάσεις και ιδέες από την εμπειρία του, βάσει των αναγκών του εργοστασίου και της Παραγωγής.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όπως ζητηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος ή τον Plant Manager.

Ειδικά Προσόντα / Δεξιότητες:
Απόφοιτος Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικότητα Μηχανολόγου ή Τεχνικής Σχολής με κατεύθυνση Μηχανοτεχνίτη
Εμπειρία και Άδεια ηλεκτροσυγκόλλησης
Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον τουλάχιστον 1 έτους σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Επιθυμητή γνώση εργαλειομηχανών (τόρνου και φρέζας)
Επιθυμητές βασικές γνώσεις μηχανολογίας & πεπιεσμένου αέρα
Επιθυμητή εμπειρία σε τήρηση αποθήκης ανταλλακτικών
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα δίνοντας έμφαση στην ποιοτική εργασία
Συνεργασία και ομαδικότητα
Ευχάριστη προσωπικότητα, με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εργασία

Παροχές Εταιρίας :
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
Μηνιαίο Bonus επιβράβευσης
Ιδιωτική Ασφάλιση [Ιατροφαρμακευτική – Ζωής – Advance Check up]
Δωρεάν καθημερινές παροχές [ελαφρύ γεύμα, καφές κ.α.]
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση
Σύγχρονο, φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο
email: hr@megaplast.gr,
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00π.μ έως 17:00 μ.μ.,
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αγγελία – Μηχανικός – Συντηρητής_Θήβα

Χειριστές Μηχανημάτων Παραγωγής – Extruder
Περιγραφή Θέσης:
Χειρισμός και ρύθμιση μηχανημάτων παραγωγής [Extruder, ανακύκλωση κτλ]
Αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία μηχανών
Τήρηση των διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας
Υποστήριξη, επίλυση και βελτιστοποίηση τεχνικών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία
Διασφάλιση ευταξίας και σωστής οργάνωσης στο χώρο εργασίας
Τήρηση των προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας βάσει της εταιρικής πολιτικής και νομοθεσίας

Ειδικά Προσόντα / Δεξιότητες:
Απόφοιτος Λυκείου, ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ
Προϋπηρεσία στον χειρισμό μηχανών παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον [επιθυμητό]
Καλές γενικές τεχνικές γνώσεις
Ευχάριστη προσωπικότητα, με συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εργασία
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρίας :
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
Μηνιαίο Bonus επιβράβευσης
Ιδιωτική Ασφάλιση [Ιατροφαρμακευτική – Ζωής – Advance Check up]
Δωρεάν καθημερινές παροχές [ελαφρύ γεύμα, καφές κ.α.]
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση
Σύγχρονο, φιλικό και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στο
email: hr@megaplast.gr,
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2810-381412 από 9:00π.μ έως 17:00 μ.μ.,
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αγγελία – Χειριστές μηχανών παραγωγής_Θήβα