Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πολυεθνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:
ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Θέση απασχόλησης για το εργοστάσιο
στην Θήβα :

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Η θέση είναι για ένα ενθουσιώδη υποψήφιο με αποφασιστικότητα και πίστη στις ικανότητες του πώς θα μπορεί να δημιουργήσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα και να «φέρει στο τραπέζι» νέες ιδέες προς υλοποίηση. Θα εργάζεται ως μέλος μιας ευρύτερης ομάδας όπου θα ακολουθεί και θα βελτιώνει διαδικασίες πάντα με στόχο την άριστη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.
ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Συντήρηση μηχανών παραγωγής
• Συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων
• Παρακολούθηση διαδικασίας παραγωγής
• Προτάσεις για βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων
• Καταγραφή αποτελεσμάτων και reporting παραγωγής
• Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας
• Οτιδήποτε ζητηθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 χρόνια
• Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου με τεχνολογική κατεύθυνση
• Καλές γνώσεις H/Y (ιδιαίτερα προγραμμάτων Office και κυρίως EXCEL )
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις πίεσης
• Συνέπεια στην υψηλή ποιότητα η οποία ακολουθεί τα υψηλά εταιρικά standards
• Ομαδικότητα και συνεργασία.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: recruiter2@lalizas.com

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ