Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Αγγελία Εύρεσης Εργασίας : ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 H Πυροτεχνουργική επιθυμεί να προσλάβει:

ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Θέση απασχόλησης για εργοστάσιο  

στη Θήβα:

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Συντήρηση μηχανών παραγωγής
 • Συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων
 • Παρακολούθηση και βελτίωση διαδικασιών παραγωγής
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων παραγωγής
 • Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας
 • Οτιδήποτε ζητηθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

 • Επιθυμητή η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή η γνώση H/Y και Αγγλικών
 • Ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις πίεσης
 • Συνέπεια στην υψηλή ποιότητα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

 

Αποστολή βιογραφικών σε: recruiter2@lalizas.com

ΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ