Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Αγγελία : Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής

H Πυροτεχνουργική επιθυμεί να προσλάβει:
ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θέση απασχόλησης για εργοστάσιο
στη Θήβα:

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
• Συντήρηση μηχανών παραγωγής
• Συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων
• Παρακολούθηση και βελτίωση διαδικασιών παραγωγής
• Καταγραφή αποτελεσμάτων παραγωγής
• Έλεγχος της τήρησης των προγραμμάτων εργασίας, των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής και των οδηγιών διασφάλισης ποιότητας
• Οτιδήποτε ζητηθεί από τον υπεύθυνο παραγωγής
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Επιθυμητή η κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημίου
• Επιθυμητή η γνώση H/Y και Αγγλικών
• Ικανότητα εργασίας σε καταστάσεις πίεσης
• Συνέπεια στην υψηλή ποιότητα
• Ομαδικότητα και συνεργασία.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Αποστολή βιογραφικών σε: 77y4@jobs.smartcv.co

ΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ