Τα Νέα του Δήμου

Έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης

Οδηγίες προς τους Πολίτες

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης:
Βεβαίωσης εργαζόμενου | Αποστολής SMS | Συμπλήρωσης Εντύπου | Χειρόγραφης Βεβαίωση

 

εδώ