Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Έναρξη της διαδικασίας για αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Θηβαίων

Ενημερώνουμε τους  παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Θηβαίων ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης  και την επιλογή θέσης από τους πωλητές που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας, ξεκινά η διαδικασία για την αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης για τις λαϊκές αγορές , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20. (άρθρο 26 παρ.2 Ν.4849/21, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του Ν.4933/22).

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους με καταληκτική ημερομηνία την 30.11.2022 στο αρμόδιο τμήμα Τοπικής και Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2262350674)