Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη Κυνηγετικής Περιόδου-Κυνηγετική συμπεριφορά

Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, το Τμήμα Διαχείρισης ?γριας Ζωής και Θήρας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με έγγραφο προς τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις κυνηγετικές οργανώσεις, επισημαίνει – υπενθυμίζει ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν τη θήρα οι οποίες και πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής του κυνηγετικού κόσμου.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έναρξη Κυνηγετικής Περιόδου – Κυνηγετική συμπεριφορά

Ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου και προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά μη συνετής άσκησης της θηρευτικής δραστηριότητας , τα οποία προκάλεσαν πολλές φορές αρνητικές εντυπώσεις και σχόλια ακόμη και ατυχήματα, η υπηρεσία μας επισημαίνει και υπενθυμίζει, ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι κυνηγοί κατά την άσκηση των θηρευτικών δραστηριοτήτων.

Πρώτα απ όλα η ασφάλεια. Το σημαντικότερο δεδομένο που πρέπει όλοι οι κυνηγοί να έχουν υπόψη τους, είναι η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας. Πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον ασφαλή χειρισμό των όπλων, τόσο κατά τη διάρκεια του κυνηγίου όσο και κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση τους . Επισημαίνουμε την υποχρέωση να φοράμε πορτοκαλί γιλέκο και νουθετούμε και τους άλλους κυνηγούς με σκοπό να μηδενίσουμε τα ατυχήματα που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να συμβαίνουν στο κυνήγι.
Δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Αποτελεί προτεραιότητα η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό δεν πετάμε σκουπίδια στις περιοχές που κυνηγάμε και φροντίζουμε πάντα να μαζεύουμε τους άδειους κάλυκες. Για το θέμα αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και αρκετοί κυνηγετικοί σύλλογοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του προβλήματος. Θεωρούμε ότι η…