Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη εργασιών της χρηματοδοτούμενης από το Πράσινο Ταμείο πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων»

Έναρξη εργασιών της χρηματοδοτούμενης από το Πράσινο Ταμείο πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων»

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε η σύμβαση της χρηματοδοτούμενης από το Πράσινο Ταμείο πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων» με την Κοινοπραξία «Σ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. και Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε.», ποσού 46.871,68 €.

Το αντικείμενο της προαναφερόμενης πράξης αφορά στην ανάπλαση της παιδικής χαράς σε κοινόχρηστο χώρο στη Τ.Κ Καπαρελλίου έκτασης περίπου 151,72m2. Ο εν λόγω χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τους. Η συνολική διάρκεια της διαμόρφωσης του χώρου της παιδικής χαράς ανέρχεται σε 5 μήνες.

Περισσότερα εδώ