Τα Νέα του Δήμου

Έναρξη εργασιών για το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση Πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων»

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση και Αναβάθμιση Πλατείας Ταχίου Δήμου Θηβαίων», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της ΣΑΕΠ 766 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρχικό προϋπολογισμό 296.000,00 € και ποσό σύμβασης 154.740,77 €.

Η διαμόρφωση στην εν λόγω πλατεία καθίσταται απαραίτητη και στόχο έχει να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους της περιοχής, ενισχύοντας τη σχέση των πολιτών με τον κοινόχρηστο χώρο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους.

Ο σχεδιασμός αφορά στην κατασκευή χώρων κίνησης και στάσης, χώρων πρασίνου, επιστρώσεις με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, κατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ.