Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη εργασιών για τη δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών

Δήμος Θηβαίων: Έναρξη εργασιών για τη δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες του ότι ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Πλαταιών , Καπαρελλίου, Λεύκτρων και Μελισσοχωρίου.

Πρόκειται για αμιγές έργο βελτίωσης της οδοποιίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της παρεχόμενης χρήσης των οδών.

Το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ», συμβασιοποιήθηκε στις 12/4/2019 με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στο ποσό των 60.770,01 με ΦΠΑ 24%. Η πίστωση προέρχεται από Ιδίους Πόρους και ΤΑΠΕ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε έξη (6) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.