Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη εργασιών για την αποπεράτωση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας

Έναρξη εργασιών για την αποπεράτωση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποπεράτωσης του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας, έργου που συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 13.640,01 € με ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από Ιδίους Πόρους.

Οι βασικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν το χρωματισμό όλου του κτιρίου εξωτερικά, ανάπτυξη σιδηρών ικριωμάτων σε όλη την περίμετρό του, κάλυψη αυτών με επένδυση των προσόψεων, διαμόρφωση των μαρμαροποδιών των παραθύρων και κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του ισογείου.

Θυμίζουμε ότι το παλαιό Δημαρχείο Θήβας ανακαινίστηκε πρόσφατα εσωτερικά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και της υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας», προκειμένου να μειωθεί το ετήσιο λειτουργικό κόστος του κτιρίου και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο εσωτερικό του, ξεκίνησε η μεταφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δ.Ο.Θ. , που στεγάζονταν μέχρι πρότινος σε ενοικιαζόμενο χώρο, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων για τον Δήμο και τον ΔΟΘ.