Νέα – Ανακοινώσεις

Έναρξη για το πρόγραμμα HELIOS σε Θήβα και Λιβαδειά

Έναρξη για το πρόγραμμα “HELIOS” σε Θήβα και Λιβαδειά

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μιλτιάδη Κλάπα, του Επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Ελλάδας κ. Gianluca Rocco και των Δημάρχων Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου και Λεβαδέων κας Γιώτας Πούλου, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στο παλαιό Δημαρχείο Θήβας, η επίσημη εκκίνηση και παρουσίαση του προγράμματος “HELIOS” ( HELlenic IntergratiON System), σε μία κοινή εκδήλωση που οργάνωσαν οι δύο Δήμοι.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με του Δήμους Λεβαδέων και Θηβαίων και τον ΔΟΜ, οι οποίοι συνυπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης στις 13 Φεβρουαρίου 2018, για την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την είσοδο προσφύγων και μεταναστών τρίτων χωρών στη διαδικασία της μακροπρόθεσμης ένταξης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουσαξίδης, που είναι το ?τομο Επαφής του ΔΟΜ για την ένταξη, παρουσίασε το πρόγραμμα αναφέροντας ότι είναι πιλοτικό και ότι στοχεύει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης. Οι δράσεις του αφορούν δέκα (10) οικογένειες προσφύγων από την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στη Θήβα και είκοσι (20) από τη φιλοξενία σε Διαμερίσματα στη Λιβαδειά. Το Υπουργείο έχει τον συντονισμό και ο ΔΟΜ παρέχει τη χρηματοδότηση για τη στελέχωσή του, έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό των δράσεων, τη δημιουργία του προφίλ των ωφελουμένων καθώς και την αξιολόγηση των δράσεων.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει μέτρα που ήδη υλοποιούνται όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η στέγαση, συνδυάζοντάς τα με νέες υποστηρικτικές δράσεις βασισμένες σε συγκεκριμένους δείκτες ένταξης (εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς/διαπολιτισμικούς, συμμετοχής, πολιτικούς).

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο της πιλοτικής υλοποίησης θα παρέχει τον χώρο εργασίας του προσωπικού του προγράμμα…