Νέα – Ανακοινώσεις

Έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα.

Ελέγχους για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο κέντρο της πόλης των Θηβών, διενήργησε η Δημοτική Αστυνομία στις 15 Σεπτεμβρίου.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις σε δεκαπέντε (15) καταστήματα, καθώς στερούνταν της απαιτούμενης άδειας, με αποτέλεσμα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Η Δημοτική Αστυνομία, στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου αναφορικά με τη διασφάλιση του δημόσιου χώρου, θα συνεχίσει τους ελέγχους σε τόπο και χρόνο που κρίνεται σκόπιμο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι καταστηματάρχες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους και να έρθουν σε επικοινωνία με το Δήμο ΑΜΕΣΑ για την έκδοση της άδειας καθώς και την τακτοποίηση των οικονομικών τους θεμάτων σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ( ενημέωση, ρύθμιση κλπ).