Νέα – Ανακοινώσεις

Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Θηβαίων- Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 19:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θήβα : 27-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7710
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πληροφορίες : Δ.Τσούγκα
Τηλ. : 22623-50608
FAX .: 22620-27628
Ταχ.Κώδικας : 32200

Π Ρ Ο Σ :

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 7710/27-3-2012 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 27η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:30 σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων, για ενημέρωσή σας :

1.- Έγκριση σχεδίου σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του Δήμου Θηβαίων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ανανέωσης υδροδότησης και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο Θηβαίων προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

2.- Έγκριση σχεδίου σύμβασης ρύθμισης παλαιών οφειλών και είσπραξης τρεχουσών οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στην οποία ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει ως εγγυητής και ανανέωσης υδροδότησης της ΔΕΥΑΘ και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο Θηβαίων προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα γιατί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει προβεί σε κατάσχεση χρηματικού ποσού του Δήμου Θηβαίων που διατηρεί αυτός στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ