Νέα – Ανακοινώσεις

Έκτακτη Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

———————- Θήβα 17 / 08 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ : 17487

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες :