Νέα – Ανακοινώσεις

Έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011-Για Εκμεταλλευτές Εστιατορίων-Καφετεριών Θήβας.

Σας καλούμε μέχρι 19-08-2011 να προσέλθετε στο Αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας και να προβείτε στην έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοτυπία ?δειας λειτουργίας στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .
2.Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
3.Δημοτική ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους.
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία σας ενημερώνουμε ότι, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες μας θα προβούν στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 3 του Ν.1080/80.

Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Ιωάννης Παπαδημητρίου