Νέα – Ανακοινώσεις

Έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011- Για Εκμεταλλευτές Περιπτέρων

Σας καλούμε μέχρι 19-08-2011 να προσέλθετε στο Αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας και να προβείτε στην έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ?δειας λειτουργίας περιπτέρου με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
2. ?δεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων.
3. Δημοτική ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους.
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία σας ενημερώνουμε ότι, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες μας θα προβούν στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 3 του Ν.1080/80.

Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων

Ιωάννης Παπαδημητρίου