Νέα – Ανακοινώσεις

Έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2011- Για Εκμεταλλευτές Οπωροπωλείων Ψιλικών και ειδών οικιακής χρήσης Θήβας.

Σας καλούμε μέχρι 19-08-2011 να προσέλθετε στο Αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας και να προβείτε στην έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ?δειας λειτουργίας .
2. Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
3. Δημοτική ενημερότητα από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους.
Μετά την ανωτέρω ημερομηνία σας ενημερώνουμε ότι, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες μας θα προβούν στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την παρ.7 άρθρο 3 του Ν.1080/80.

Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων
Ιωάννης Παπαδημητρίου