Νέα – Ανακοινώσεις

Έγκριση σχεδίου Κανονισμού για τη λειτουργία του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα, των κάθετων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη

Δείτε εδώ την Έγκριση σχεδίου Κανονισμού για τη λειτουργία του πεζόδρομου της οδού
Επαμεινώνδα, των κάθετων αυτής και της πλατείας Αγίου Ιωάννη Καλοκτένη